Fernanda Porto
 
 
Favela Chic (capa)
 
 
Favela Chic
BMG (France) 2004


Sambassim (DJ Patife Remix) - Fernanda Porto